«شیخ یوسف قرضاوی» رئیس اتحادیه موسوم به اتحادیه جهانی علمای مسلمین در اظهاراتی گفت: اگر در توانم بود قطعا به حلب می رفتم و در کنار شورشیان می جنگیدم.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، قرضاوی که در مراسمی با موضوعیت خودش در استانبول سخن می گفت، مدعی شد: باید اعتراف کنیم که ملت سوریه در ابتدا انقلابی بدون سنگ و بدون چاقو را آغاز کرد و تنها زندگی و آزادی را می خواست و همچنان در حال مبارزه است و در برابر نظامی که از ارتش، پلیس، سلاح، بشکه های انفجاری و شیمیایی برخوردار است، هیچ ندارد.

وی در ادامه با اشاره به انقلاب های عربی گفت: پس از انقلاب تونس، انقلاب مصر رخ داد و حسنی مبارک تلاش کرد بر دهها میلیارد اموال چنبره بزند اما با تمامی وسایل هم نتوانستند انقلاب مردم را خاموش کنند. مردم با این روش شکست نمی خورند.

منبع:شفقنا