صدراعظم آلمان گفت که اگر از نظر قانونی ممکن باشد، زدن روبنده‌هایی که تمام صورت را می‌پوشاند باید در آلمان ممنوع شود

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان گفت که اگر از نظر قانونی ممکن باشد، زدن روبنده‌هایی که تمام صورت را می‌پوشاند باید در آلمان ممنوع شود.

وی که در اجلاس حزب خود سخن می گفت، تأکید کرد که در فرهنگ آلمان پذیرفته نیست که زنان تمام صورت خود را بپوشانند، طوری که بعضی زنان مسلمان با روبنده این کار را می‌کنند.

اگر این پیشنهاد عملی شود، روبنده به طور کامل ممنوع نمی‌شود، بلکه زدن آن در اماکن عمومی مثل مدارس، دانشگاه ها و دادگاه‌ها ممنوع می‌شود.

این نخستین بار است که صدراعظم در یک سخنرانی مهم چنین اظهارنظری می کند.

حزب مرکل با افزایش محبوبیت رقیبان راستگرایی همچون حزب پوپولیست آلترناتیو برای آلمان روبروست.

این احزاب تبلیغات خود را بر پایه نارضایتی عمومی از سیاست‌های مهاجرپذیری دولت خانم مرکل بنا کرده‌اند.

منبع: ابنا