مردم منطقه گاردن سیتی در کانزاس در پشتیبانی از مسلمانان شهرشان، با در دست گرفتن پلاکاردهایی به خیابان ریختند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس به نقل از الجزیره مردم منطقه گاردن سیتی در کانزاس در پشتیبانی از مسلمانان شهرشان، با در دست گرفتن پلاکاردهایی به خیابان ریختند.

آنها به پشتیبانی از یک خانواده سومالیایی که هفته پیش از یک توطئه بمبگذاری در مسجدی جان به در برده بودند، تظاهرات کردند.

۱۴ اکتبر بود که پلیس منطقه ویچیتا در کانزاس اعلام کرده سه مرد را به اتهام تلاش برای بمبگذاری در یک مسجد محلی بازداشت کرده است.

6478e39d87d54b35a34eca2362796166_18 e2c7cde3b30c49439fa8539638904d6e_18