جمعی از مسلمانان امریکا با آغاز ماه مبارک رمضان طرح معرفی اسلام به غیرمسلمانان را آغاز کردند.

به گزارش مسلم پرس، جمعی از اقلیت های مسلمان آمریکا با همکاری سازمان های غیر دولتی با هدف معرفی اسلام و تشویق به ایجاد گفت و گوی میان ادیان، یک روز پیش از آغاز ماه رمضان، جشن استقبال از این ماه را در شهر «لس آنجلس» برگزار کرده و برنامه های دینی و فرهنگی خود در این ماه را اعلام کردند.

آنان در این باره، اعلام کردند: طرح معرفی اسلام در ماه رمضان از روز دوشنبه مصادف با نخستین روز از این ماه در شهر لس آنجلس آغاز می شود و تعدادی مساجد و سازمان های غیر دولتی شهر در این طرح شرکت می کنند و به غیر مسلمانان  و مسلمانان در ماه رمضان افطاری می دهند. این اقدام، بخشی از فعالیت های اقلیت های مسلمان برای معرفی اسلام و ایجاد گفت و گو میان ادیان است.

 در همین راستا، خانم «کارین مک» مدیر سازمان غیر دولتی «کومن» در لس آنجلس که سالها است برنامه های فرهنگی و دینی در این شهر برگزار می کند، گفت: با این اقدام می خواهیم تا فرصتی را برای مقابله با اسلام هراسی فراهم کنیم و مردم را با فرهنگ اسلامی و فعالیت های مسلمانان آشنا کنیم.