عضو انجمن حقوق بشر بحرین گفت: رژیم آل خلیفه همچنان بیش از 300 نوع شکنجه را علیه مردم انقلابی و معترضان اعمال می کند و درخصوص توقف اینگونه اقدامات نقض حقوق بشری هیچ تغییری صورت نگرفته است. "عبدالاله الماحوزی" روز جمعه اظهار داشت: مشکل بحرین ، ساختارو ترکیب قبیله ای و امنیتی رژیم حمد بن عیسی آل خلیفه ، شاه این کشور است و هیچ نشانه ای برای اجرایی کردن خواست ملت در زمینه میثاق ملی که مردم را منبع قدرت می داند، وجود ندارد. وی افزود: ساختار پیچیده قبیله ای رژیم بحرین با هرگونه اصلاحات سیاسی مخالف است. عضو انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد که از زمان ارایه گزارش حقوق بشری "کمیته حقیقت یاب بحرین" به ریاست شریف بسیونی، بیش از 50 نفر به شهادت رسیده اند  و شیخ علی سلمان از بزرگترین شخصیت های روحانی منتقد رژیم بحرین  نیز مورد سوء قصد قرار گرفت. وی گفت: در این مدت همچنین بیش از 600 نفراز تظاهرکنندگان مورد اصابت گلوله های ساچمه ای قرار گرفتند که تعدادی شهید و مجروح شدند. شبه نظامیان مسلح در مناطق مختلف مستقر شده و بیش از هزار مورد حمله به منازل گزارش شد و نزدیک به 40 نفر از علمای مذهبی نیز برای تحقیق فراخوانده شده اند. الماحوزی خاطرنشان کرد: از زمان گزارش بسیونی به کادر پزشکی نیز ستم هایی شده که هفت نفر از آنان هنوز در بازداشت به سر می برند و به یک الی پنج سال حبس محکوم شده اند و 31 شخصیت بحرینی نیز سلب تابعیت شده و بیش از 600 نفر نیز از کار اخراج شده اند. وی درباره روند مذاکرات در بحرین نیز گفت: رهبران مخالف، به نقش نماینده شاه در مذاکرات که حالت پستچی را دارد، اعتراض و تاکید دارند که ما نیازی به پستچی نداریم و می خواهیم محموله پستی روی میز مذاکرات باشد و این در حالی است که فقط رفراندم می تواند بیانگر نظر مردم باشد. عضو انجمن حقوق بشر بحرین افزود: حمد بن عیسی آل خلیفه، شاه بحرین، به مذاکرات سال 2001 پایبند نبود؛ لذا بی اعتمادی در این زمینه وجود دارد و برای تضمین تحقق وعده ها، ما بر ضرورت مشارکت وی در مذاکرات اصرار داریم.