مدت کوتاهی پس از مخالفت مفتی کل تونس با فراخوانها برای اعزام تونسی ها برای جنگ در " سوریه "، رئیس جمهور این کشور وی را برکنار کرد.
دفتر ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد بر اساس تصمیم " منصف مرزوقی " " شیخ حمده سعید " به عنوان مفتی جدید این کشور جایگزین " شیخ عثمان بطیخ " می شود. در این بیانیه به دلیل برکناری عثمان بطیخ اشاره ای نشده و فقط تأکید شده که این تصمیم از دوشنبه اجرایی می‌شود. با این حال به عقیده ناظران تونسی مخالفتهای عثمان بطیخ با دعوتهای برخی مفتی‌های این کشور برای جنگ در سوریه و همچنین توصیف " نقاب " به عنوان " پوشش طایفه‌ای " دلیل برکناری وی است. خبرگزاری یونایتدپرس تأکید کرد، بطیخ از اعزام صدها جوان تونسی به سوریه برای جنگ در کنار مخالفان نظام این کشور انتقاد کرده و گفته بود که " سوریه سرزمین جهاد نیست زیرا مردم این کشور مسلمان هستند و مسلمانان با یکدیگر جهاد نمی کنند ". بطیخ همچنین در جریان سفر سال گذشته " وجدی غنیم " مبلغ مصری به تونس درخواست کرده بود که " برای جلوگیری از فتنه در تونس باید از سفر مبلغان افراطی جلوگیری شود ".