خبرنگار روز یکشنبه گزارش داد عناصر گروه‌های مسلح به ویژه گروه تروریستی "جبهه النصره" شهرهای "نبل" و "الزهراء" در حومه حلب را با موشک هدف قرار می دهند. بر اساس این گزارش، مهاجمان برای تحت کنترل گرفتن شرق این دو شهر از محور شهرهای "مایر" و "بیانون"، از انواع سلاح استفاده می‌کنند. خبرنگارگفت، کمیته‌های مردمی و ساکنان این شهرها همچنان در حال مقاومت هستند و از ورود گروه‌های مسلح و تروریستی جلوگیری می‌کنند. ساکنان این دو شهر شیعه نشین ماه‌ها است که تحت محاصره گروه‌های مسلح و تروریستی قرار دارند.