تونسی ها خواستار احیای اصل " ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی " در قانون اساسی تونس برای حفظ استقلال ملی و دستاوردهای انقلاب شدند.
تونسی ها امروز(شنبه) با برگزاری تظاهرات مقابل پارلمان کشورشان، پرچم رژیم صهیونیستی را آتش زدند و شعارهایی در حمایت از مقاومت و آزادسازی فلسطین اشغالی و مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر سردادند. احمد الکحلاوی رئیس مرکز ملی حمایت از مقاومت و مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که در این تظاهرات حضور داشت، از اینکه سومین پیش نویس قانون اساسی تونس هیچ اشاره ای به ممنوعیت عادی سازی روابط با این رژیم نکرده است، ابراز نگرانی کرد. الکحلاوی گفت: مقدمه اولین پیش نویس قانون اساسی تونس، صهیونیسم را فرقه ای نژادپرست توصیف کرده بود و فصل ۲۷ این پیش نویس نیز شامل ممنوعیت هر گونه عادی سازی روابط با این رژیم بود ولی این موارد در سومین پیش نویس دیده نمی شود که رؤسای برخی فراکسیون های پارلمان فشارهای خارجی را عامل حذف آن اعلام کردند. " صلاح الدین المصری " رئیس مرکز " تسامح " تونس نیز اعلام کرد: این مرکز در چند روز آینده چادرهائی را در خیابان " الحبیب بورقیبه " شهر تونس – پایتخت – برای تأکید بر جُرم بودن عادی سازی روابط با اسرائیل نصب خواهد کرد. المصری افزود: مرکز ما طوماری را با مضمون جرم بودن عادی سازی روابط با اسرائیل آماده کرده است که تاکنون ۴۰ هزار نفر آن را امضا کرده اند. فعالان تونسی خاطرنشان می کنند که دخالت ها و فشارهای خارجی بر پارلمان و دولت تونس باعثحذف ماده ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از پیش نویس قانون اساسی شده است.