اظهارنظر اخیر " محمد العریفی " مفتی سعودی در تویتر درباره مصر، خشم کاربران مصری را برانگیخت.
، "العریفی" که در عربستان از سوی برخی رقبای خود به داشتن گرایش به اخوان المسلمین متهم است، در صفحه خود در تویتر نوشت: "خدایا سربازان ارتش مصر و فرماندهانشان را هدایت کن و دل های آنان را به حق و عدالت رهنمون کن و جان مردم مصر را حفظ کن و نگذار خون آن ها ریخته شود و آن ها را دشمن شاد نکن." کاربران مصری به شدت از موضع گیری های العریفی در خصوص کشورشان و واکنش دوگانه او در زمان مبارک و مرسی انتقاد کردند. یکی از کاربران در کامنتی برای العریفی نوشت: آقای العریفی، رفتارهای تو عجیب است، تو در حالی از تحصن و اعتراض در مصر حمایت می کنی که خودت می دانی این گونه تظاهرات چه فساد و کشتاری را به دنبال خواهد داشت. یکی دیگر از کاربران نوشت: آقای العریفی، تو مدعی هستی که بین مصری ها تفرقه افکنی نمی کنی در حالیکه این تو هستی که با اظهار نظر در تویتر، مردم را به کشتار و درگیری تحریک کردی. معلوم است که چه می گویی؟ ... آیا خون مردمی که در زمان مبارک بر زمین ریخت، رنگین تر از خون مردمی است که امروز بر زمین می ریزد؟ کاربر دیگری در تایید این کامنت ها نوشت: این هم یکی از عجایب رفتارهای العریفی و هواداران اخوان المسلمین است؛ تا دیروز مردم را به قیام ضد حاکم می خواندند اما امروز قیام علیه نظام مصری را تندروی تلقی می کنند. کاربر دیگری، العریفی را از شیوخ فتنه پرداز دانست و گفت: ای کسانی که فتنه به پا می کنید، مردم مصر را به آرامش و تعقل دعوت کنید و از آن ها بخواهید از خشونت دوری کنند و احساسات مردم را به خاطر حکومت اخوان المسلمین تحریک نکنید. یک کاربر دیگر تویتر نیز درباره اظهارنظرهای تحریک آمیز العریفی نوشت: هیچ موضوعی که منشأ فتنه انگیزی در مصر باشد از دید العریفی پنهان نمی ماند؛ و او به محض یافتن چنین خبری اشک های دروغین خود را برای حفظ وحدت مصر و خون مردم این کشور جاری می سازد !