گروه اخوان المسلمین مصر در بیانیه ای به ادامه اعتراضات تا بازگشت محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده به سمتش متعهد شد.
در بیانیه حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین آمده است: ما با همه اعضا و طرفداران بی شمار خود در خیابان ها و میدان های اصلی شهرها باقی می مانیم تا این که مرسی برای ادامه فعالیتش به عنوان رییس جمهور به دفترش بازگردد. در این بیانیه خاطرنشان شده است، آن چه که روز جمعه رخ داد در واقع حضور میلیونی مردم مصر در همه استان ها در قالب تظاهرات مسالمت آمیز گسترده بود و تظاهرکنندگان مخالفت قاطع خود را با کودتای نظامی ظالمانه علیه "رییس جمهور منتخب" (مرسی) اعلام کردند و خواستار بازگشت وی به قدرت شدند. حزب آزادی و عدالت  در این بیانیه دستگاه امنیتی مصر را متهم کرد در پشت خشونت های روز جمعه این کشور قرار دارد و اقدامات انتقام جویانه علیه مخالفان ، شخصیت های سیاسی و رسانه ها را محکوم کرد. درگیری هایی روز جمعه بین مخالفان و طرفداران مرسی در مناطق مختلف مصر به وقوع پیوست که به کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن صدها نفر انجامید  . پل "ششم اکتبر"، مناطق اطراف ایستگاه تلویزیون در "ماسبیرو" و میدان "التحریر" در قاهره و همچنین مناطقی از استانهای "جیزه" و "اسکندریه" دیشب صحنه درگیری‌های شدیدی بین هواداران و مخالفان مرسی بود.