به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، تظاهرکنندگان با برپایی تظاهرات ضد آمریکایی گفتند آمریکا در جلوگیری از هواپیمای حامل اوا مورالس رئیس جمهور بولیوی مقصر است.
اروپایی ها گمان می کردند ادوارد اسنودن افشا کننده اطلاعات محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا در این هواپیما است و از پرواز آن بر فراز اروپا جلوگیری کردند. کشورهای اروپایی از اوا مورالس رئیس جمهور بولیوی عذرخواهی کرده اند. /