یکی از اعضای ارشد اتحادیه آفریقا روز جمعه گفت این اتحادیه مصر را از ادامه مشارکت در همه فعالیت هایش تعلیق کرده است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، تعلیق مشارکت مصر در فعالیت های اتحادیه آفریقا واکنش معمول این اتحادیه به هر نوع اختلال در روند حکومت قانون در کشورهای عضو است. ادمور کامبوزی، دبیر کل شورای صلح و امنیت این اتحادیه، بعد از نشستی گفت: همانطور که سازوکارهای مربوط اتحادیه آفریقا در این زمینه حاکیست شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا تصمیم گرفت مشارکت مصر را در فعالیت های خود تا زمان استقرار مجدد حکومت قانون در این کشور متوقف سازد. ارتش مصر در پی تظاهرات بی سابقه و درخواست میلیون ها نفر از مردم مصر برای پایان دادن به دوره حکومت محمد مرسی، شامگاه چهارشنبه در اقدامی که با هماهنگی بسیاری از رهبران سیاسی و دینی این کشور صورت گرفت، اقدام به برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اخوانی این کشور کرد.