کارشناس سیاسی عراقی از تلاش برخی طرف های منطقه ای برای برهم زدن امنیت عراق و دخالت در امور داخلی این کشور از طریق حمایت از گروه های تکفیری، خبر داد.
"اسامه السعدی" اظهار داشت: برخی جناح ها در منطقه با حمایت از گروه های تکفیری در صدد ایجاد ناامنی، بی ثباتی و در نهایت کاشت بذر فتنه فرقه ای و تعمیق بحران سیاسی در عراق هستند. استاد علوم سیاسی دانشگاه "المستنصریه" عراق، افزود: گروه های افراطی تحت حمایت گروه هایی در منطقه برای تشدید بحران سیاسی در عراق به دخالت در امور سوریه می پردازند تا درنهایت توازن منطقه را از بین ببرند و منطقه طعمه آتش درگیری های فرقه ای کنند. السعدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دخالت کاخ سفید در عراق، گفت: آمریکا به علت غرق شدن در مشکلات اقتصادی تقریبا عراق را ترک کرده و درصدد است بیشتر دخالت سیاسی داشته باشد. وی افزود: واشنگتن دیگر قادر نیست مانند زمان اشغال، طرف های عراقی را تحت فشار جدی قرار دهد.