جنبش مخالف نداء تونس خواستار انحلال دولت موقت تونس به ریاست علی العریضی از رهبران جنبش نهضت اسلامی این کشور شد.
این جنبش به ریاست الباجی قائد السبسی نخست وزیر سابق در بیانیه ای آورده است: دفتر اجرایی جنبش نداء برای بررسی اوضاع کنونی ملی، منطقه ای و بین المللی تشکیل جلسه داده و بر لزوم اقدام فوری برای تصحیح روند انتقالی به خاطر امکان پذیرنبودن ادامه وضعیت کنونی تاکید کرد. این بیانیه افزود: وقت بازنگری در مسیر روند دموکراتیک از طریق انحلال دولت و تشکیل دولت نجات ملی متشکل از افراد کاردان ملی بعد از رایزنی، تهیه نقشه راه روشن برای انتخابات، تشکیل کمیته اصلاح پیش نویس قانون اساسی و انحلال به اصطلاح انجمن های محافظت از انقلاب و ارجاع عاملان آن به دستگاه قضایی رسیده است. دراین بیانیه تاکید شده است: وضعیت کنونی در تونس با نبود مشروعت انتخاباتی و توافق، لجاجت جنبش نهضت و همپیمانانش در روند تدوین قانون اساسی، اشغال کرسی های نهادهای دولتی بویژه نهادهای امنیتی توسط طرفداران آنها به زیان افراد کاردان، دخالت در دستگاه قضایی و استفاده از آن علیه رقبا و تشویق خشونت به حدی همراه است که اقشار سیاسی و مدنی و عموم جامعه را تهدید می کند.