منابع رسمی فلسطین اعلام کردند که مجمع پارلمانی سازمان همکاری و امنیت اروپا با عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مدیترانه ای غیر عضو در اتحادیه اروپا در این سازمان موافقت کرد.
به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این مجمع پیش نویس طرح "ماری آریانا" عضو سنای بلژیک را به تصویب رساند. وی در بیست و دومین نشست این مجمع در شهر استانبول ترکیه پیش نویس طرح مذکور را ارائه کرد و خواستار عضویت فلسطین در این سازمان شد. آریانا در این طرح بر مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر پذیرش فلسطین به عنوان کشور غیر عضو ناظر در این سازمان استناد کرد. لازم به ذکر است که لیلی شهید نماینده تام الاختیار فلسطین در اتحادیه اروپا درخواست عضویت در مجمع پارلمانی سازمان همکاری و امنیت اروپا را ارائه کرده بود.