سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه نسبت به هرگونه کمک تسلیحاتی غرب به مخالفان نظام سوریه هشدار داد.
؛ " سرگئی لاوروف " وزیر امورخارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه " الخبر " الجزائر در پاسخ به سوالی درخصوص اوضاع سوریه اظهار داشت: دوست ندارم آنچه که در سوریه روی داده را درگیری بین قدرت های بین المللی توصیف کنم.
وی در ادامه با بیان اینکه موضع روسیه در قبال سوریه واضح است وبر ضرورت ایجاد برون رفت از بحران خطرناکی که سوریه شاهد آن است از طریق گفتگو بین خود سوری ها بدون هیچگونه مداخله نظامی تاکید دارد افزود: روسیه براساس منشور سازمان ملل متحد موضوع سوریه را به نظام روابط بین المللی ارجاع می‌دهد.
وزیر امورخارجه روسیه همچنین گفت: به اعتقاد ما تنها راه حل بحران سوریه که تمامی گروه ها وطیف های این کشور آن را حمایت کنند گفتگو ومذاکره است.
" لاوروف " در ادامه از توافق مسکو واشنگتن بر سر برگزاری کنفرانس بین المللی که در آن نمایندگان نظام سوریه ومخالفان دور یک میز نشسته وبه موضوع سازش بپردازند خبر داد.
وزیر امورخارجه روسیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری پیرامون اهداف استراتژیک کشورش در سوریه اظهار کرد: روسیه در سوریه اهداف استراتژیکی ندارد وهدف مسکو دستیابی مردم سوریه به تعیین سرنوشت خود به شکلی دموکراتیک است وبر اساس این موضع روسیه در نزاع داخلی سوریه دخالتی ندارد.
لاوروف در بخش دیگری از مصاحبه خود با ابراز نگرانی خود از هماهنگی فزاینده بین گروه های هوادار القاعده در سوریه تصریح کرد: این گروه ها به دنبال دامن زدن به فرقه گرایی واختلافات دینی بویژه بین اهل سنت وشیعیان هستند.