نمایندگان گروه‌های مخالف سوریه امروز در ترکیه نخستین رئیس را برای حکومت بر مناطقی که مخالفان مسلح مدعی کنترل آن هستند، تعیین می‌کنند.
این نشست امروز در " استانبول " برگزار می شود. برخی منابع رسانه‌ای مدعی شده اند " اسعد مصطفی " وزیر اسبق کشاورزی و " اسامه قاضی " کارشناس اقتصادی از بارزترین افراد معرفی شده برای تصدی این پست هستند. پیش از این گروه موسوم به ائتلاف ملی اسامی ۱۰ نفر از نامزدها برای تصدی این پست را منتشر کرده بود. در بین این اسامی نام " میشل کیلو " به چشم می خورد، این درحالی است که میشل کیلو قبلا از نامزد شدن برای این پست انصراف داده بود. اختلافات شدید مخالفان سوریه در خارج از این کشور باعثشده است که این نشست در استانبول تا کنون دو بار به تعویق بیفتد. تلاش برای دستیابی هرچه بیشتر به کمکهای مالی و تسلیحاتی از حامیان منطقه ای و بین المللی گروه‌های مسلح، باعثرقابت شدید گروه‌های مخالف برای ریاست بر دیگر گروه ها شده است.