با افشای برنامه های نظارتی و جاسوسی آمریکا از شهروندانش، مقامات مختلف " سازمان امنیت ملی " و دولت اوباما برای توجیه برنامه های غیرقانونی خود به دروغ متوسل می شوند.
به نقل از پایگاه تحقیقاتی " گلوبال ریسرچ "؛ ۱۲ماه مارس ۲۰۱۳ مدیر " سازمان امنیت ملی آمریکا " به هنگام قسم در مقابل " کمیته منتخب سنا "، به شهادت دورغ متوسل شد و احتمال بسیار کمی برای محکومیت قضایی وی وجود دارد.
" سازمان امنیت ملی و نظارت وزارت دفاع " تنها دپارتمانی از فدرال است که اطلاعات جاسوسی جمع آوری می کند. سازمان های حمع آوری اطلاعات در وزارت دادگستری، وزارت خزانه داری، انرژی، امور خارجه، و امنیت داخلی نیز وجود دارند.
" کمیته جاسوسی آمریکا " به طور رسمی از " دفتر مدیر اطلاعات ملی " و ۱۶ زیر شاخه دیگر تشکیل می شود که اکثر آنها نظامی هستند. ماموریت " مدیر اطلاعات ملی "، " هدایت تمامیت اطلاعاتی " و " همکاری مستقل و مشترک " برای تجمیع اطلاعات است. در حال حاضر هیچ گونه آمار دقیقی از تعداد کارکنان و پیمانکاران اطلاعاتی در دسترس نیست.
با توجه به گزارش " دفتر مدیراطلاعات ملی " درباره دسترسی اطلاعاتی در ‍ژانویه ۲۰۱۳ حدود ۵ میلیون مامور از یک سطح از سه سطح دسترسی امنیتی برخوردار بودند. دسترسی به اطلاعات فوق سری به ۱.۴ میلیون تن محدود می شود. در سال ۲۰۱۰ روزنامه " واشنگتن پست " یک سری از مقالات را تحت عنوان " آمریکای فوق سری " منتشر ساخت که جامعه جاسوسی آمریکا را به عنوان " جهانی پنهان ودر حال گسترشی غیر قابل کنترل " توصیف کرد.
" واشنگتن پست " سازمان های اطلاعاتی را " بسیار گسترده که کارآیی آنها غیر قابل تعیین است " خواند. این روزنامه دریافت که در سال ۲۰۱۰ این سازمان دست کم از ۱۲۷۱ " سازمان دولتی "، ۱۹۳۱ شرکت خصوصی که در ۱۰ مکان فقط در آمریکا فعالیت می کردند و در حدود ۸۵۴ هزار مامور امنیتی ارشد تشکیل شده است.
در ادامه اینگزارش آمده است: " کلپر " در مصاحبه با مجله " نشنال ژورنال " ۶ ژوئن گفت: " سازمان امنیت ملی هیچ گونه ظنین و یا بدگمانی به مردم شهروندان آمریکایی ندارد. با این حال ترجیح میدهد مکالمات و سایر ارتباطات آنان را مورد کنترل داشته باشد.
راهبرد " سازمان امنیت ملی " در سال ۲۰۱۰ از سوی " گروه امنیت " اینگونه تعریف شد: " برای ممانعت از هر اقدام تروریستی در خاک آمریکا باید تمام ظرفیت های اطلاعاتی، اجرا ی قانون، و امنیت میهنی خود را فهرست نمائیم ".
طبق سخنان باراک اوباما در سالگرد " واترگیت بریک ۱۹۷۲ "، دولت نمی تواند اقدامات غیر قانونی را انجام دهد. اما رئیس جمهور نمی داند که مردم با مسئولیت وی و ازسوی وی و به نام امنیت آمریکا و غیر قانونا کارهای بسیاری را انجام می دهند.