تل آویو از سال ۲۰۰۶ تاکنون در حال گسترش سامانه گنبد آهنین برای مقابله با راکت های حزب الله لبنان است که قبلا این رژیم را شکست داده اند.
به نقل از پایگاه تحقیقاتی " گلوبال ریسرچ "؛ روزنامه " جروزالم پست " روز جمعه درباره " نیروهای دفاع اسرائیل " IDF این گونه نوشت: " روز جمعه IDFسامانه گنبد آهنین ضد موشکی را درمنطقه " حیفا " در بحبوحه تنش های که از جنگ داخلی سوریه نشات می گیرد، مستقر خواهد کرد ".
آمریکا و هم پیمانانش با هدف ایجاد آشوب در مرز اسرائیل وسوریه از راهکار " جداسازی و پیروزی " برای آغاز تنش ها میان مذاهب استفاده می کنند.
سربازان IDFدر حال جمع اوری اطلاعات درباره اعضای فعال حزب الله هستند. ترور هدفمند اعضای کلیدی حزب الله از جمله رهبر آن " سید حسن نصرالله " می تواند یکی از راهبردهای اصلی اسرائیل باشد.
گفتنی است طرح اسرائیل و هم پیمانانش برای ایجاد ناآرامی و جنگ در خاورمیانه ممکن است دهه ها به طول بینجامد.