یل عظیمی از مردم با برپایی تظاهرات در اراضی اشغالی کرانه باختری، با زندانیان فلسطینی دربند رژیم اسرائیل اعلام همبستگی کرده‌اند.
صدها معترض روز شنبه با آمدن به خیابان‌های رام الله ، حمایت خود را از زندانیان فلسطینی که همچنان بدون هرگونه تفهیم اتهام و یا محاکمه در زندان‌های رژیم اسرائیل زندانی هستند، ابراز داشتند. شرکت کنندگان در این تظاهرات تصاویر زندانیان فلسطینی را در دست داشتند .برخی از آن‌ها ملبس به لباس زندانیان و به خود چشم بند و دست بند زده بودند. تظاهرکنندگان همچنین از مرکز شهر رام الله به سوی دفاتر تشکیلات خودگردان فلسطین، مکانی که عیسی قراقع، وزیر فلسطین در امور زندانیان فلسطینی دربند اسرائیل سرگرم سخنرانی بود، راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان آزادی فوری تمامی زندانیانی را که در اعتصاب غذا به سر می‌برند، خواستار شدند. در ماه فوریه، هزاران زندانی فلسطینی در اعتراض به مرگ عرفات جرادات، زندانی ۳۰ ساله و پدر دو فرزند که رژیم اسرائیل ادعا می‌کند به علت ایست قلبی در زندان «ماگیدو» این رژیم جان سپرد، دست به اعتصاب غذای یک روزه زدند. مرگ جرادات همچنین قراقع را واداشت تا برگزاری تحقیقات بین‌المللی را درباره علت مرگ وی خواستار شود. بیش از ۴۵۰۰ زندانی فلسطینی در زندان‌های رژیم اسرائیل زندانی هستند .ایمن شراوانه، سامر العیساوی، جعفر عزالدین و طارق قعدان از جمله زندانیانی هستند که چند ماه است در اعتصاب غذا به سر می برند. این زندانیان فلسطینی در اعتراض به بازداشت اداری تحمیلی رژیم اسرائیل بر آنان اعتصاب غذا کردند. بازداشت اداری، یکی از اقدامات جنجالی تل آویو است که به مقام‌های اسرائیلی اجازه می‌دهد فلسطینیان را بدون تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه برای مدت زمان نامشخص زندانی کنند.