در پی بی توجهی پلیس فرانسه به حملات اخیر گروه های نژادپرست و ملی گرایان افراطی علیه چندین زن مسلمان در حومه پاریس، روز گذشته اهالی شهرک آرژنتو مقابل ساختمان پلیس تجمع کردند.
خبرنگاراز پاریس گزارش داد، ساکنان شهرک " آرژنتو " در حومه پاریس پایتخت فرانسه همچنان در حیرت به سر می برند. چند هفته پیش تندروهای فرانسوی به چند زن مسلمان حمله کردند که درنتیجه آن یکی از این زنان جنینش را از دست داد. " حلیمه ایتناطر " از کارمندان مرکز مطالعات علوم انسانی اروپا به خبرنگار العالم گفت که جوانان افراطی پس از کتک زدن خواهرش حجابش را کشیده و موهایش را کوتاه کردند؛ یکی دیگر از خواهرانش نیز پیش از این درحالیکه باردار بود مورد حمله قرار گرفت و جنینش را از دست داد. دیروز مسلمانان و غیر مسلمانان شهرک آرژنتو برای ابراز خشم خود به دلیل افزایش حملات نژادپرستانه علیه زنان مسلمان در سایه سکوت سنگین مسؤولان و رسانه ها، مقابل مرکز پلیس این منطقه تجمع کردند. در حاشیه این تجمع اعتراض آمیز یکی از شهروندان فرانسوی به خبرنگار العالم گفت: دولت فرانسه به حقوق اقلیت ها توجهی ندارد. زمانی که جنایتی رخ می دهد وزیر کشور فورا وارد عمل می شود، اما سیاستمداران در خصوص حملات به مسلمانان سکوت می کنند. زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراض آمیز، ماجرای حمله هواداران جریان " راست افراطی " و عناصر پلیس فرانسه را برای حاضران تعریف کردند و از سیاستمدارانی که مدعی حمایت از دموکراسی هستند درخواست کردند که مجرمان را مجازات کنند. با وجود تشدید اسلام هراسی در فرانسه در برهه اخیر که حتی موجب بروز جنایتهایی مانند قتل شده، دولت فرانسه هنوز برای مقابله با اینگونه اقدامات تروریستی و نژادپرستانه گامی بر نداشته است.