مصر قرار است ۹ تن از جمله شش اسراییلی و سه مصری را به اتهام جاسوسی برای رژیم اسراییل محاکمه کند.
یک دادستان مصر روز چهارشنبه (۵ تیر) گفت که ملیت‌های مصری با هدف آسیب زدن به امنیت ملی این کشور شمال آفریقا اطلاعات حساس را به اسراییلی‌ها ارائه کرده‌اند. به گفته وی، این اطلاعات شامل جزئیات شرایط امنیتی در مصر و محل پایگاه‌های ارتش در شبه جزیره سینا بوده است. این دادستان با بیان این که محاکمه این متهمان که دو تن از آن‌ها بازداشت هستند امروز برگزار می‌شوند. محاکمه شش اسراییلی و یک مصری نیز به صورت غیابی برگزار می‌شود. پرونده این افراد برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارجاع داده شده است. به گفته یک منبع در دفتر دادستانی، چهار تن از این اسراییلی‌ها ماموران اطلاعاتی هستند که برای کار جاسوسی تبعه مصر شده بودند. طی چند سال گذشته، چندین تن به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. نیروهای اطلاعاتی مصر در ۱۵ ژوئن مردی را به اتهام دو سال همکاری با سازمان جاسوسی رژیم اسراییل (موساد) و کشف تجهیزات جاسوسی دستگیر کردند. همچنین در ۲۱ آوریل مصر یک شبکه جاسوسی را که برای موساد کار می‌کرد در شهر مرزی رفح در شمال سینا منهدم کردند. پلیس سرحلقه این گروه را ابتدا بازداشت کرد که منجر به یافتن دیگر اعضای این شبکه شد.