تروریست های خارجی عضو جبهه النصره در سوریه دو تن از مسیحیان از جمله یک کشیش را به اتهام همکاری با ارتش سوریه سربریدند.
تکفیریهای مستقر در سوریه این دو تن را با دستان بسته در حالی که عده ای از تروریست های النصره آنان را محاصره کرده بودند، سربردند و سرهای آنان را روی سینه هایشان قراردادند. تروریست ها برای صدرو حکم سربریدن دو قربانی به وجود چند شماره از افسران ارتش سوریه در تلفن های آنان اشاره کرده اند. فیلم پخش شده از این جنایت تازه تکفیری های سوریه نشان می دهد که افراد مسلح سوریه ای نبوده و به سختی قادر به ادای کلمات عربی هستند.