رژیم آل خلیفه پس از ویران کردن مسجد ابوذرغفاری با ۷۰ سال قدمت تصمیم به ساخت بوستانی در محل این مسجد گرفته است.
بخش " آزادی های دینی " در جمعیت " دیده بان حقوق بشر بحرین " با ارسال نامه ای به سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی خواستار توقف احداثبوستان در محل ویرانه های مسجد ابوذر غفاری در منطقه " النویدرات " بحرین شده است. " میثم السلمان " مسئول امور آزادی های دینی جمعیت دیده بان حقوق بشر بحرین، گفت: مسجد ابوذرغفاری در ۱۹ آوریل سال ۲۰۱۱ به دست رژیم آل خلیفه ویران شد و کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین نیز این اقدام را " مجازات جمعی " توصیف کرده است. سلمان تاکید کرد: این مسجد قدمتی بیش از ۷۰ سال دارد و نام آن با عنوان " مسجد ابی ذر " در اسناد اداره اوقاف " الجعفریه " ثبت شده است. اما اداره " امور اسلامی وزارت دادگستری " و " امور اسلامی اوقاف بحرین " روز گذشته با انتشار بیانیه ای مسجد ابی ذر غفاری در منطقه النویدرات را غیرقانونی دانست. وزارت امور شهرها، برنامه ریزی و عمرانی بحرین نیز در بیانیه ای اعلام کرده است ساخت مسجد به صورت غیر قانونی بوده و در مکان مسجد ابوذر، بوستانی ساخته خواهد شد. میثم السلمان مسئول امور آزادی های دینی جمعیت دیده بان حقوق بشر بحرین، تبدیل مسجد ابوذر به بوستان را نقض آشکار آزادی های دینی و قوانین داخلی و بین المللی توصیف کرد و گفت: جامعه بین الملل و سازمان های جامعه مدنی از رژیم بحرین انتظار داشتند که مساجد آسیب دیده را بازسازی کند، اما این رژیم مصمم تخریب سریالی اماکن عبادی شیعیان است.