مخالفان بحرینی روز گذشته با تجمع در مقابل دفترنمایندگی سازمان ملل متحد در منامه اعتراض نامه خود علیه شکنجه در این کشور را به نماینده سازمان ملل ارائه کردند.
این تجمع به مناسب روز جهانی مبارزه با شکنجه برگزار شد و در اعتراض نامه مخالفان بحرینی آمده است: شکنجه آفتی است که کرامت انسان را خدشه دار می کند. مخالفان و انجمن های حقوقی ضمن ابراز همبستگی با قربانیان شکنجه در بحرین، از سازمان های بین المللی درخواست کردند تا به وضعیت قربانیان شکنجه در این کشور توجه کنند. در این نامه آمده است: روند شکنجه در بحرین از ۱۴ فوریه سال۲۰۱۱ همزمان با آغاز انقلاب مردمی شدت یافته است و مقام های رژیم بحرین توصیه های سازمان های بین المللی حقوقی و شورای حقوق بشر را نادیده می گیرند و به اصول حقوق بشر پایبند نیستند. فعالان بحرینی از سازمان ملل خواستند رژیم بحرین را برای اجرای اصول حقوق بشر و توقف نقض فزاینده آن در کشور تحت فشار قرار دهد. رئیس بخش امور آزادی ها و حقوق بشر در جمعیت الوفاق بحرین در سخنانی در این مراسم از سازمان ملل خواست وضعیت حقوق بشر در بحرین را مورد بررسی قرار دهد. هادی الموسوی، افزود: وزیر دادگستری بحرین شکنجه سازمان یافته در این کشور را انکار می کند و این انکار خود در واقع به معنی اعتراف به شکنجه غیر سازمان یافته است. وی ادامه داد: حتی کمیته مستقل حقیقت یابی که شاه تشکیل داده بود نیز در حضور شاه، مقام ها و شاهدان بین المللی به وجود شکنجه در بحرین اذعان کرد، لذا سازمان ملل مسئولیت بزرگی به عهده دارد و باید به تکلیف خود در مقابله با این پدیده شوم عمل کند.