جنبش جهاد اسلامی فلسطین، بازگشت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به مذاکره با رژیم اسرائیل را اشتباه و به منزله تضییع حقوق فلسطینی ها دانست.
" خضر حبیب " از مسئولان جنبش جهاد اسلامی در سخنانی گفت بازگشت به مذاکره با طرف اسرائیلی، به منزله دادن فرصتی جدید به رژیم اشغالگر برای غارت و مصادره هرچه بیشتر اراضی فلسطینی و یهودی سازی قدس است. وی اظهار کرد: محمود عباس تحت فشارهای آمریکا که شریک تجاوزهای ضد ملت فلسطین است، با از سرگیری مذاکرات سازش موافقت کرد. حبیب همچنین گفت بازگشت به مذاکره تضییع هرچه بیشتر حقوق فلسطینی ها را به دنبال دارد و مخالفت جهاد اسلامی با این مذاکرات از این رو است که آن را مبتنی بر به رسمیت شناختن رژیم غاصب می داند که هشتاد درصد از اراضی تاریخی فلسطینی ها را غصب کرده درحالی که حاضر نیست هیچ یک از حقوق فلسطینی ها را به رسمیت بشناسد. عضو برجسته جهاد اسلامی فلسطین افزود: " به محمود عباس اعلام می داریم که نتیجه این دور از مذاکرات جدید، مانند دور سابق خواهد بود ".