به گزارش بی بی سی فارسی برآمدن دود سفید از دودکش سالن عبادت " سیستین " در رم از انتخاب پاپ جدید در پنجمین دور رأی‌گیری کاردینال‌ها حکایت دارد. ناقوس کلیسا و فریاد شادی جمعیت در میدان " سن پیتر " واتیکان که در انتظار انتخاب پاپ بودند طنین‌انداز شده است.

هنوز هویت پاپ جدید معلوم نیست اما نام او به زودی اعلام خواهد شد و او بر بالکن کلیسا حضور خواهد یافت.

پاپ جدید جانشین " پاپ بندیکت شانزدهم " خواهد شد که ماه گذشته از سمت خود کناره گیری کرد و گفت که دیگر توانایی کافی برای هدایت کیلسای کاتولیک را ندارد.

۱۱۵کاردینالی که از بعدازظهر سه شنبه در قرنطینه بودند، پیش از انتخاب پاپ جدید در چهار رأی گیری شرکت کردند که هیچ یک از نامزدهای به عهده گرفتن مسئولیت رهبری کلیسای کاتولیک در آن رأی کافی به دست نیاورد.

پاپ جدید در پنجمین دور رأی گیری رأی دست کم دو سوم کاردینال‌ها را به خود جلب کرده است.

پاپ جدید پیش از ظاهر شدن در برابر انظار عمومی دقایقی را در سالن عبادت ویژه پاپ به نیایش خواهد پرداخت و لقبی برای خود انتخاب خواهد کرد.