وزیر اطلاع رسانی سوریه در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه عربستان سعودی تأکید کرد، خشونتها در سوریه درنتیجه سلاح و پول عربستان و تروریستهای وابسته به این کشور به وجود آمده است.
" عمران الزعبی " گفت: دیپلماسی عربستان سعودی که از ترس پیروزی‌های ارتش سوریه به لرزه افتاده، نماینده ملت دوست و برادر عربستان نیست. الزعبی در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه سعودی تأکید کرد: سعود الفیصل که سوریه را سرزمین اشغالی و فلسطین را سرزمین آزاد شده توصیف کرد دچار توهم شده، و این توهمات بر سخنانش چیره شده است. وزیر اطلاع رسانی سوریه اظهار داشت: خشونت ها در سوریه به دلیل سلاح و پولهای عربستان و تروریستهای وابسته به این کشور است، و سعود الفیصل مسئول ریخته شدن خون سوری ها است. الزعبی افزود: حدثو گمانهای سعود الفیصل در خصوص آینده سوریه و نقش دولت سعودی در این کشور توهمی بزرگ است، و اگر او کشور خودش را کوچک می بیند، سوریه با ارتش و مردمش کشوری بزرگ است. سعود الفیصل دیروز در اظهاراتی مطبوعاتی مدعی شده بود که سوریه اکنون سرزمینی اشغال شده است و عربستان سعودی معتقد است که باید به مخالفان در سوریه کمکهای نظامی داد.