وزیر خارجه لبنان  تأکید کرد که این کشور به گذرگاهی برای قاچاق سلاح و عناصر مسلح به سوریه تبدیل نمی شود.
" عدنان منصور " روز چهارشنبه گفت: لبنان اجازه نمی دهد که به مقر یا گذرگاهی برای عناصر مسلح یا قاچاق سلاح به سوریه تبدیل شود. وی تأکید کرد، راه حل سیاسی تنها راه برای حل بحران سوریه است. عدنان منصور خاطرنشان کرد: از همان آغاز بحران سوریه، لبنان معتقد بود که این بحران امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و به یکپارچگی و امنیت سوریه ضربه می زند. وزیر خارجه لبنان درباره کنفرانس ژنو ۲ گفت: هیچ کس نمی تواند برای طرف مقابل در این کنفرانس پیش شرط تعیین کند.