شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر، ادامه بازداشت تعدادی از زنان عربستانی را دراعتراض به ادامه حبس شماری از زندانیان در زندان های رژیم سعودی و مطالبه آزادی آنان محکوم کرد.
مسئولان زندان " الملز " در ریاض بازداشت " بهیه الرشودی "، " حمیده الغامدی "، " حنان العمیرینی "، و " أم عمار الرشودی " را به مدت ۳۵ روز تمدید کردند، در بریده نیز مرکز امور زنان مدت بازداشت چند زن دیگر به نام های “می الطلق“،، “أمینة الراشد”، و“هیفاء الجدیعی” را ده روز دیگر تمدید کرد. نیروهای امنیتی سعودی یازدهم ژوئن گذشته ده ها زن، مرد و کودک را به بهانه برگزاری تجمع های اعتراض آمیز بازداشت کردند. این تجمع ها با شعار " تحصن آزادی " و با هدف آزادی زندانیان خود در زندان های آل سعود به صورت کاملا مسالمت آمیز برگزار شده بود. برخی از این بازداشت شدگان طی روزهای اخیر از زندان های سعودی آزاد شدند. گفتنی است یکی از زنان بازداشت شده عربستانی به نام " بهیه الرشودی " پیشتر به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. بنا به اعلام شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر، ادامه بازداشت ظالمانه زنان عربستانی در ارتباط با اعتراض آن ها برای آزادی فرزندان خود از زندان های رژیم سعودی به منزله نقض حقوق بشر درباره زنانی است که بدون سند قانونی بازداشت شده اند. مرکز یاد شده افزود که اکثر زنان بازداشت شده که دوره بازداشت آن ها تمدید شده است، کسانی هستند که به طور فعال دراعتراض های مسالمت آمیز برای آزادی زندانیان شرکت می کردند. شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر در خواست کرد این زنان عربستانی فورا آزاد شوند.