خاخام " یوناح متزگر " خاخام اعظم طایفه اشکنازی های اسرائیل که به اتهام رشوه، پولشویی و کلاهبرداری در بازداشت خانگی به سر می برد، از سمت خود استعفا کرد.
یوناح متزگر در نامه ای به تزیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل ضمن تاکید بر بی گناهی خود اعلام کرد تا پایان تحقیقات از وی به صورت داوطلبانه تمامی سمت های مذهبی خود را به حالت تعلیق در می آورد. به این ترتیب عضویت وی در دادگاه و شورای خاخام ها تعلیق شد. پلیس اسرائیل روز پنجشنبه خانه و دفتر متزگر را بازرسی کرد و چندین ساعت وی را در واحد فساد مالی مورد بازجویی قرار داد؛ اما در ساعات پایانی شب پنجشنبه وی را آزاد کرد و به مدت پنج روز او را تحت بازداشت خانگی قرار داد. متزگر که خاخام اعظم طایفه اشکنازی ها است به همراه سه تن دیگر متهم به فساد مالی در یک موسسه خیریه هستند؛ پولشویی میلیون ها " شکل " در این موسسه از اتهامات وی است. متهمان دیگر که هم اکنون در بازداشت به سر می برند، راننده و دستیارهای شخصی متزگر هستند. این خاخام یهودی در سال ۲۰۰۵ نیز با چنین اتهاماتی روبرو شده بود که دادگاه وی تا سال ۲۰۰۶ طول کشید و سپس بدون هیچ حکمی پرونده مختومه اعلام شد. اشکنازی ها گروهی از یهودیان هستند که اصلیتی از اروپای شرقی و مرکزی دارند. بیش از ۱۱ میلیون نفر از دودمان اشکنازی در ۶۷ کشور زندگی می‌کنند و ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت یهودیان امروزی را تشکیل می‌دهند. در سرزمین های اشغالی معمولاً به همهٔ غیر اشکنازی‌ها، " سفاردی " گفته می‌شود. بسیاری از غیر اشکنازی‌های اسراییل اعتقاد دارند که اشکنازی‌ها علیه آن‌ها تبعیض نژادی صورت می‌دهند.