فیلیپین می‌گوید با وجود حادثه گروگان‌گیری توسط شبه نظامیان تحت حمایت خارج فعال علیه دولت سوریه نیروهای حافظ صلح فیلیپینی سازمان ملل را در بلندی‌های جولان حفظ خواهد کرد.
شبه نظامیان در ۶ مارس (۱۶ اسفند) ۲۱ سرباز را که بخشی از واحد حافظ صلح فیلیپینی ۳۰۰ نفره حرفه‌ای بودند در بلندی‌های جولان به گروگان گرفتند. این افراد چند روز بعد آزاد شدند. پائول هرناندز، سخنگوی وزارت امور خارجه فیلیپین روز پنجشنبه (۲۴ اسفند) گفت که نیروهای فیلیپینی عضو صلح‌بانان سازمان ملل به منظور انجام تعهدات خود برای برقراری صلح، در بلندی‌های جولان باقی خواهند ماند. یک سخنگوی نظامی فیلیپینی نیز در این باره گفت: «به گفته عالی ترین مقام ما که با صلح‌بانان‌مان دیدار کرد، هیچ کدام از آنها خواستار بازگشت به کشورشان نیستند.» این صلح‌بانان پس از آزادی در مرز اردن به منظور معاینات پزشکی برای این که سلامت آنها برای بازگشت به مقرهای صلح‌بانان سازمان ملل در بلندی‌های جولان مشخص شود در اردن به سر بردند. سوریه از مارس ۲۰۱۱ صحنه ناآرامی‌ایت. بسیاری از جمله شمار زیادی از نیروهای امنیتی در این کشمکش‌ها کشته شده‌اند.