در سایه بی توجهی مدعیان حمایت از مردم سوریه به وضعیت آوارگان سوری و سکوت آنها درباره زندگی بسیار سخت و دشوار آنان، هر از گاهی خبرهایی درباره باندهای فحشا که در کمین این آوارگان نشسته‌اند منتشر می‌شود. خبرنگار شبکه سی ان ان آمریکا گفت: در امان با "مریم" دیدار کردیم .. البته این نام واقعی او نبود زیرا وی از ما خواست که نام واقعیش را مخفی کنیم. این زن 30 ساله سوری تأکید کرد که به همراه دخترش 10 ساله اش از شهر درعا فرار کردند ولی همسرش در سوریه باقی ماند؛ او اکنون به همراه 14 تن از اعضای خانواده اش در دو اتاق زیر زمین یکی از ساختمانهای پایتخت اردن زندگی می کند. تأمین هزینه اجاره برای این زن بسیار دشوار است. این زن سوری در خصوص آشنایی با یک گروه فساد در اردن گفت: هنگامی که به همراه نزدیکانش به یکی از بیمارستانهای امان رفته بود، گفت و گوی تلفنی مردی را شنید که او را امیدوار کرد. این زن در آن لحظه خیال کرد که همه دعاهایش مستجاب شده است. وی افزود: شنیدم که آن مرد در تلفن به مخاطب خود می گفت که ای شیخ به چند نفر می‌خواهی کمک کنی؛ به همین دلیل نزد آن مرد رفتم و گفتم که ما چند کشته داده ایم و ... او از ما پرسید که آیا همراه مرد دارم یا خیر .. من هم گفتم نه چون دیدم که چند زن دیگر مثل من او را همراهی می کنند. این زن سوری و دخترش همراه آن مرد به شهر "الزرقاء" رفتند، ولی هنگامی که به خانه آن شیخ رسیدند متوجه شد که اوضاع طبیعی نیست. هنگامی که به منزل فردی 50 ساله که شیخ نامیده می شد نزدیک شدند، راننده به آنها گفت که "خوشبختانه رسیدیم". این زن سوری خاطرنشان کرد: با ورود به منزل شوکه شدم، زیرا دیدم که چندین دختر و پسر با وضعیت نامناسب حجاب در اتاقی کنار هم نشسته بودند؛ دو اتاق نیز به صورت جداگانه وجود داشت به صورتیکه وقتی جوانی وارد می شد پس از یافتن دختر مورد نظر به آن اتاقها می رفت. این زن سوری پس از مواجه شدن با این صحنه دچار رعب و وحشت شد، و تصمیم گرفت به سرعت آن خانه را ترک کند؛ در آن لحظه یکی از دخترانی که در آن خانه بود دستش را گرفت و از او خواست که او را نیز با خود ببرد .. مریم نیز چنین کرد.