وزیر دادگستری سوریه اعلام کرد که کشورش به زودی از دولتهای ترکیه و تونس به اتهام دخالت در سوریه شکایت می کند. "نجم الاحمد" در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت: به زودی شکایتهایی مطرح خواهد شد که بارزترین آنها ضد دولت‌های ترکیه و تونس است. وی افزود: همه پرونده سعد الحریری و عقاب صقر در دادگاه دمشق را به خاطر دارند؛ و ما بر اساس حکم قاضی دادگاه دمشق از اینترپل خواستیم این دو نفر را به ما تحویل دهد .. این درخواست ما همچنان پا برجا است. نجم الاحمد خاطرنشان کرد: برخی قدرتهای خارجی از گروه های تروریستی در سوریه حمایت کردند. وزیر دادگستری سوریه با بیان اینکه سوریه مدارک و اسنادی را در دست دارد، تأکید کرد: این مسأله آزمونی برای صداقت اینترپل است، اگر این سازمان از همکاری با ما خودداری کند ما نیز از تعمال با آن خودداری خواهیم کرد