سازمان یونسکو هشدار داد 6 اثر تاریخی در سوریه که در فهرست میراث جهانی ثبت شده، در معرض نابودی قرار دارد. سازمان یونسکو که حدود 2 سال قبل 6 اثر تاریخی سوریه را در فهرست میراث جهانی خود ثبت کرده، در خصوص خطر نابودی این آثار به دلیل جنگ در این کشور، هشدار داد. این سازمان همچنین تصمیم گرفته که شهر قدیمی حلب را نیز در فهرست میراث جهانی قرار دهد. این درحالی است که در نتیجه حملات و اقدامات خرابکارانه گروه‌های تروریستی که از سوی برخی کشورهای غربی و هم پیمانان منطقه ای آنها حمایت می شوند، خسارتهای بسیاری به این شهر وارده شده است.