دسیسه‌های انگلیس برای افزودن حزب الله لبنان به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا ناکام ماند. منابع دیپلماتیک تأکید کردند اعضای اتحادیه اروپا با تلاشهای انگلیس برای افزودن شاخه نظامی حزب الله لبنان به فهرست تروریستی این اتحادیه مخالفت کردند. این منابع خاطرنشان کردند، دولتهای اروپایی از این نگران هستند که این اقدام اتحادیه اروپا موجب تشدید بی ثباتی در خاورمیانه شود. بر اساس این گزارش، گروهی ویژه در اتحادیه اروپا برای بررسی درخواست انگلیس نشست برگزار کردند. ولی دیپلماتهای انگلیسی نتوانستند چند کشور را در خصوص ادعاهای خود قانع کنند. به گفته منابع دیپلماتیک، انگلیس تصمیم دارد در پی این ناکامی درخواست خود را به مراجع بالاتری مانند نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا ارجاع دهد.