در جریان درگیری میان موافقان و مخالفان محمد مرسی رئیس‎جمهور مصر، دست‎کم ۲۷ تن در شمال این کشور مجروح شده‎اند. این درگیری روز چهارشنبه در منطقه فایوم واقع در شمال مصر و به دنبال برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در حمایت از مرسی اتفاق افتاد. بر اساس این گزارش، این کنفرانس مطبوعاتی از جانب گروه اخوان‎المسلمین سازمان‎دهی شده بود. گفته می‎شود که اکثر مجروحان از اعضای وابسته به گروه اخوان‎المسلمین هستند. از سوی دیگر، به دنبال آن‎ که محمد مرسی برخی از اعضای اخوان‎المسلمین را به عنوان فرماندار و استاندار بخشýهای مختلف مصر انتخاب کرد، در منطقه دلتای نیل نیز درگیری‎هایی رخ داده است. محمد مرسی ۷ فرماندار جدید منطقه‎ای را که همگی از اعضای گروه اخوان‎المسلمین هستند، انتخاب کرده است. به این ترتیب ۱۱ بخش از ۲۷ بخش فرمانداری مصر در حال حاضر در کنترل گروه اخوان‎المسلمین قرار گرفته‎اند. برخی بر این باورند که اقدام اخیر رئیس‎جمهور مصر در راستا با تعیین فرمانداران جدید، صرفا به منظور تحکیم پایه‎های حکومت وی انجام شده است.