یک بالگرد رژیم صهیونیستی در جنوب فلسطین اشغالی سقوط کرد و هر دو خلبان آن به هلاکت رسیدند. منابع خبری رژیم صهیونیستی نوع این بالگرد را از سوپرکبری توپدار اعلام کرده اند که در اختیار ارتش رژیم اسرائیل قرار دارد. این بالگردها که به درخواست رژیم صهیونیستی توسط صنایع جنگی آن به روزرسانی شده اند، از سیستم های الکترونیکی خاص این رژیم بهره گرفته و نیروی هوایی ارتش اسرائیل به آن اعتماد بسیاری دارد و در اسرائیل بنام «تزفا» مشهور است. گفته می شود هدایت این دو بالگرد را که در ساعت یک بامداد به وقت محلی سقوط کرده اند دو خلبان احتیاط بر عهده داشته اند.