یک عالم عربستانی بار دیگر بر ضرورت توقف روانه شدن جوانان مسلمان برای " جهاد " به سوریه به صورت فردی یا گروهی تأکید کرد.
، " شیخ سلمان العوده " با تأکید بر ضرورت پایان انتقال جوانان مسلمان به سوریه به بهانه " جهاد " گفت: مصلحت مسلمانان ایجاب می کند که قضیه سوریه را به مردم خود آن کشور واگذار کنیم. به ویژه اینکه نظام سوریه همواره اعلام کرده است که وی با مردم کشورش نمی جنگد. بلکه با گروههای مسلح تروریستی خارجی مبارزه می نماید. به نوشته سایت " اسلام الیوم "، سلمان العوده همچنین گفت: وجود گروههای غیر سوری در این جنگ، باعثشده است بسیاری از کشورها از بیم اینکه کمکهایشان به دست این گروههای افراطی بیفتد از ارائه هر گونه کمک به مردم جنگ زده آن کشور خودداری کنند. زیرا بسیاری از این کشورها، گروههای مذکور را " تروریست " و " دشمن " خودشان می دانند. اظهارات العوده درحالی مطرح می شود که " محمد العریفی " مفتی تکفیری سعودی جمعه گذشته در قاهره خواستار جنگ در سوریه و اعزام جوانان به این کشور تحت عنوان " جهاد " شده است.