معاون سابق رئیس مجلس لبنان تاکید کرد که اظهارات دبیرکل حزب الله درباره شهر قصیر، تلاش رژیم صهیونیستی برای تاثیرگذاری بر کنفرانس " ژنو۲ " را ناکام گذاشت.
"ایلی فرزلی" روز یکشنبه ، تاکید کرد که اظهارات اخیر سید حسن نصرالله واکنشی به حملات سیاسی غرب و به هدف جلوگیری از نفوذ رژیم صهیونستی به مذاکرات کنفرانس "ژنو 2" مطرح شد. فرزلی با بیان این که جنگ برای نابودی قدرت سوریه و ایفای نقش راهبردی آن در اداره کشمکش های منطقه همچنان ادامه دارد، افزود: دشمنان می خواهند برای رسیدن به هدفشان سوریه را به مکانی برای حضور نیروهای تکفیری از سراسر جهان، تبدیل کنند. معاون سابق رئیس مجلس لبنان با اشاره به تأثیر نتایج کنفرانس ژنو2 بر لبنان و سوریه، اظهار داشت: بحران سوریه تاثیر مستقیمی بر عرصه سیاسی لبنان دارد، و پیامدهای آن می تواند دامنگیر همه گروه های لبنانی و حتی جریان سنی های میانه رو شود. وی با اشاره به پیروزی ارتش سوریه در شهر قصیر خاطر نشان کرد: دستاوردهای قصیر، خشم شدید توطئه گران ضد سوریه را برانگیخت، و آنان را به سازماندهی پاتک هایی تحت عناوین مختلف از جمله استفاده از اختلافات مذهبی واداشت. فرزلی تصریح کرد: غرب توازن قوا در قصیر را به خوبی درک می کند و در می یابد که ارتش سوریه در حدی از قدرت است که می تواند بدون مشارکت حزب الله، چنین دستاوردهایی را محقق کند. وی افزود: ناخرسندی غرب و مخالفت با سکوت در قبال وضع به وجود آمده، به این دلیل است که اگر آن ها در قبال این اوضاع سکوت کنند ناچار خواهند بود در قبال شرکت داشتن در هر جنگ محتمل در آینده نیز سکوت کنند، و حتی اگر اسرائیل به جولان یا سوریه حمله کند، آن ها مجبور خواهند شد باز هم سکوت کنند. این مقام سابق لبنانی همچنین واکنش غرب را نوعی افزایش آمادگی ارزیابی کرد که زمینه ساز خروج حزب الله از عرصه سوریه شود. ایلی فرزلی خاطر نشان کرد: علیرغم وجود اختلافات در لبنان، نوعی توافق درباره خودداری از ایجاد ناآرامی در کشور وجود دارد؛  به همین سبب است که سید حسن نصر الله در همه اظهارات خود به ویژه در خصوص جزئی ترین مسائل، همه را به خویشتنداری دعوت می کند. وی گفت: دبیرکل حزب الله لبنان بر ضرورت حفظ ثبات در کشور تاکید دارد و هشدار داده است که هرگونه جنگ گسترده در منطقه می تواند بر لبنان تاثیر منفی بگذارد. معاون سابق رئیس مجلس لبنان افزود: باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا میان همه جناح ها و طیف های جامعه توافق ایجاد و کشور را از تنش ها و درگیری ها دور کنیم، زیرا پیامدهای چنین تنش هایی، برای لبنان به شدت هزینه خواهد داشت.