رژیم صهیونیستی که اظهارات تفرقه افکنانه مفتی‌های تکفیری مانند " یوسف قرضاوی " را به نفع خود می داند، بخشی از زمان رسانه های خود را به فتواها و ادعاهای این تکفیری ها اختصاص داده است.
" تسیفی یحزکیلی " تحلیلگر مسائل سیاسی رژیم صهیونیستی به کانال ده این رژیم گفت: " شنیده ام که یوسف قرضاوی را مناره دنیای اهل سنت نامیده اند، من با این نامگذاری موافقم چرا که فتواهای او بسیار مهم است.. او در مصاحبه با شبکه العربیه(عربستان) مردم را به جهاد دعوت کرده است.. این فتوای جهاد در دنیای اهل سنت مطرح می شود و نه سلفی. " یکی دیگر از مهمانان کانال ده رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: " طبیعتا این جهاد ضد شیعه و حزب الله است. " این تحلیلگر صهیونیست در ادامه ادعاهای خود که کاملا همسو با اظهارات مفتی های تکفیری سعودی و قطری است، اظهار داشت: " اکنون اهل سنت برای جنگ با شیعیان در خاک سوریه فرا خوانده می شوند.. انقلاب سوریه از وضعیت قبلی خود برای درخواست دموکراسی خارج شده است ". تلویزیون رژیم صهیونیستی بخشی از ادعاهای تفرقه افکنانه مفتی تکفیری یوسف قرضاوی را در مصاحبه با شبکه العربیه عربستان پخش کرد. قرضاوی با تاکید بر حمایت خود از گروههای تروریستی چند ملیتی وابسته به القاعده در سوریه گفت: " ایرانیها با ما می جنگند و خود را حزب الله می نامند. آنها حزب شیطانند نه حزب الله. " وی در ادامه ادعاهای خود افزود: " وظیفه همه مسلمانان جهاد در سوریه است. همه کشورها تا جایی که توان دارند باید در این امر سهیم باشند. "