ساکنان منطقه قطیف عربستان خود را برای نخستین سالگرد بازداشت " آیت الله شیخ نمر باقر آل نمر " آماده می کنند.
سایت " العوامیه " اعلام کرد: جوانان فعال در روزهای آینده که مصادف با سالگرد میلاد امام مهدی(عج) است، خود را برای این مراسم و همچنین انتشار و آویختن تابلوها و تصاویر آیت الله نمر و اعلام همبستگی با وی آماده می کنند. ائتلاف آزادی و عدالت نیز تجمع اعتراض آمیزی را در آستانه فعالیتهای خود برای نخستین سالگرد بازداشت شیخ نمر برگزار کرد. جوانان عربستانی همچنین در شبکه های اجتماعی فراخوانی را برای برگزاری راهپیمایی بزرگ از " عوامیه " تا منطقه " قطیف " در حمایت از شیخ نمر، منتشر کردند. شیخ نمر در هشتم ژوئیه ۲۰۱۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. نیروهای امنیتی سعودی قبل از بازداشت شیخ نمر، خودروی او را تعقیب کرده و به سوی وی تیراندازی کردند که در نتیجه آن شیخ نمر به شدت مجروح شد. به گفته فعالان هنوز یکی از گلوله ها از پای شیخ نمر بیرون کشیده نشده است. در پی بازداشت این عالم شیعه فعالیتهای اعتراض آمیز گسترده ای در این منطقه روی داد و دو جوان عربستانی نیز در جریان همین اعتراضها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.