هیأت امر به معروف و نهی از منکر عربستان در گزارشی اعلام کرد ۷۶ دختر عربستانی در سال ۲۰۱۲ از خانه فرار کرده اند.
هیأت امر به معروف و نهی از منکر عربستان در این گزارش از دولت عربستان خواست علاوه بر ایجاد مراکزی با هدف نگهداری دختران فراری، یک خط تلفن اورژانس اجتماعی را برای اعلام فرار دختران از خانه و یا تعرض به آنها و بدرفتاری خانوادگی ایجاد نماید. در گزارش این نهاد عربستانی آمده که بی توجهی به مناطق حاشیه ای و متوسط، مشکلات فرهنگی و اقتصادی، فقر شدید، بی سوادی، مشکلات هویتی، بیکاری، فقدان حمایت های دولتی از بیکاران و فقدان قوانین بازدارنده در این زمینه، عامل پدیده فرار دختران در عربستان است. این هیأت در ادامه خواستار راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ویژه خانواده تحت نظارت علما و کارشناسان رسانه، روانشناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران علوم تربیتی با هدف تولید برنامه های جذاب و براساس دیدگاه جدید شده است. به عقیده ناظران برخلاف تصویر مثبتی که دولت عربستان سعی می کند تا از جامعه این کشور ارائه کند، بی توجهی به وضع معیشتی مردم و افزایش فقر و بیکاری در این کشور نفت خیز موجب شده است که شهروندان عربستانی با مشکلات اجتماعی بسیاری مواجه شوند که یکی از آنها پدیده فرار دختران است که حتی به مناطق بسیار سنتی و مذهبی این کشور نیز سرایت کرده، و برخورد نادرست با این پدیده باعثافزایش دامنه آن شده است.