دانشمندان اسپانیایی در اعتراض به سیاست‌های دولت دست به تظاهرات زدند.
به گزارش پایگاه خبری اسپانیایی زبان «ال موندو»؛ دانشمندان اسپانیایی روز جمعه به نشانه اعتراض به سیاست‌های دولت و افزایش روز افزون بحران اقتصادی در مادرید، پایتخت اسپانیا تجمع کرده و دست به تظاهرات زدند. این معترضان فریاد سر می دادند که بدون دانش آینده‌ای هم نخواهیم داشت. تظاهرکنندگان توماری را که توسط ۴۵ هزار نفر امضا شده بودند را به وزیر اقتصاد این کشور تحویل دادند و خواستار افزایش بودجه برای انجام تحقیقات علمی شدند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که بحران اقتصادی و عدم اختصاص بودجه کافی به این بخش باعثفرار بسیاری از دانشمندان این کشور شده است. یکی از معترضان در خصوص دانشمندان این کشور گفت: بسیاری ازدانشمندان کشورمان به علت عدم وجود وسایل مورد نیاز خود در آزمایشگاه‌ها، کشور را رها کرده و راهی کشورهای دیگر شده‌اند و این برای کشورما جای تاسف دارد. چندی پیش محققان این کشور نیز تظاهرات برگزار کردند. فراخوان برگزاری این تظاهرات پس از فاش شدن آماری دولتی درمورد محققان، داده شد. آمار این مطالعه نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۰ درصد از محققین و دانشمندان این کشور که به تازگی به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند قصد بازگشت به کشور را ندارند. در دوسال دولت راخوی به منظور خارج سازی این کشور از بحران، سیاست‌های ریاضت اقتصادی را پیشه راه خویش قرار داده‌اند اما هم دولت و هم شهروندان این کشور اذعان داشته‌اند که این سیاست‌ها راه به جایی نبرده است و تنها به وخیم‌تر شدن اوضاع انجامیده است. /