بر اساس آمار، تعداد اتهامات جنسی در میان نظامیان صهیونیست در سال ۲۰۱۲ تقریبا دو برابر شده است.
به گزارش از هاآرتص، بر اساس گزارشی که دفتر دادستانی نظامی اسرائیل منتشر کرده است، تعداد اتهامات جنسی در میان ارتش اسرائیل از ۱۴ در سال ۲۰۱۱ به ۲۷ در سال ۲۰۱۲ رسیده است که بیانگر یک افزایش ۹۳ درصدی است. آخرین باری که این تعداد اتهام جنسی در ارتش اسرائیل مطرح شد به سال ۲۰۰۸ بازمی گردد که در آن سال نیز ۲۸ مورد اتهام جنسی در میان نظامیان صهیونیست گزارش شده بود. این آمار در سال ۲۰۰۹ به ۲۶ عدد و در سال ۲۰۱۰ به ۲۰ عدد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۱، صدها گزارش درباره انواع مختلف تجاوز جنسی در میان نظامیان صهیونیست ارائه شد که نیمی از آنها فیزیکی و نیمی دیگر کلامی بود. در ماه های اخیر اتهامات جنسی در ارتش اسرائیل رو به افزایش گذاشته است. /