جوانان انقلابی یمن با برگزاری تظاهرات در مرکز صنعا و هفده استان دیگر؛ به دولت کنونی، ناظران توافقنامه ریاض و کمیته مذاکرات درباره مشارکت علی عبدالله صالح دیکتاتور سرنگون شده در مذاکرات ملی هشدار دادند. "ادامه فعالیت انقلابیون؛ ضامن به ثمر نشستن گفت وگوی ملی است" عنوانی است که این بار برای تظاهرات هفتگی در خیابان دهه 60 صنعا و سایر استانهای یمن انتخاب شد. جوانان انقلابی با تاکید برادامه حرکت خود، تظاهرات را اهرم  فشاری برای محقق شدن درخواستهای خود در نشست های گفت وگو می دانند. گفت و گوی ملی قرار است هجدهم ماه جاری میلادی (28 اسفند ماه) برگزار شود. "محمد العسلی " یکی از رهبران انقلاب جوانان یمن در مصاحبه با خبرنگار العالم اظهار داشت: تظاهرات جوانان انقلابی با عنوان " ادامه فعالیت انقلابیون " در مرحله اول پیامی برای جوانان حاضر در میدان ها و خیابانهای شهرها دارد مبنی بر این که تا دستیابی به خواسته های خود در میادین باقی بمانند. وی افزود: این تظاهرات همچنین حامل این پیام است که جوانان تا محقق شدن همه اهداف انقلاب خیابانها را ترک نخواهند کرد و به انقلاب خود ادامه خواهند داد تا محاکمه علی عبدالله صالح مخلوع را با چشم خود ببینند. جوانان شرکت کننده دراین تظاهرات  که ده روز پیش از آغاز کنفرانس گفت وگوی ملی یمن برگزار شد؛ نسبت به مشارکت رئیس جمهوری سابق و اعضای رژیمش که دستشان به خون انقلابیون آلوده شده، در این گفت وگو هشدار داده و تاکید کردند این مساله انقلاب جدیدی را رقم خواهد زد. "جمال الاصبحی" یکی از فعالان انقلاب جوانان یمن در حاشیه این تظاهرات گفت: ما با مذاکرات ملی با حضور علی عبدالله صالح مخالفیم در غیر این صورت ابعاد انقلاب خود را گسترش خواهیم داد. گفتنی است تاکید بر ادامه انقلاب ، ظاهرا به عنوان یک واکنش به درخواستهای اخیر حزب صالح مبنی بر پایان اعتراضها و خالی کردن میادین به منظور مقدمه چینی برای آغاز مذاکرات است. "محمد ناصر العماد"یکی از رهبران تشکل مستقل جوانان انقلاب یمن در مصاحبه با العالم تأکید کرد: تظاهرات حقی است که کسی نمی تواند آن را لغو کند ، زیرا برکناری علی عبدالله صالح یکی از اهداف انقلاب بود که محقق شد اما سایر اهداف هنوز عملی نشده است. جوانان انقلابی معتقدند برگزاری مذاکرات یکی از ابزارهای مسالمت آمیز برای محقق کردن اهداف آنان شامل ایجاد دولتی مدنی و  محاکمه صالح و طرفداران وی است و ادامه حضور آنان در میادین ، انقلابیون را از شر کسانی که در کمین انقلاب نشسته اند، حفظ می کند. شاید انقلابیون یمن ، درخصوص نوع برگزاری مذاکرات و پیش شرط ها با یکدیگر اختلاف داشته باشند اما با ادامه فعالیت برای تضمین موفقیت و محقق شدن خواسته های خود با یکدیگر تفاهم دارند.