پلیس شیلی دانش‌آموزان و دانشجویان این کشور که در اعتراض به سیاست‌های دولت دست به تظاهرات زده بودند را سرکوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری اسپانیایی زبان «کوبا سی»؛ پلیس شیلی روز پنجشنبه دانش آموزان و دانشجویان این کشور را که در اعتراض به سیاست‌های دولت دست به تظاهرات زده بودند را سرکوب کرد. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که پلیس این کشور صدها تن از دانش‌آموزان و دانشجویان را دستگیر کرده است. پلیس این کشور تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات را ۲۷ هزار نفر اعلام کرده است در حالی که اتحادیه دانشجویان و دانش آموزان اطمینان داده‌اند که در این تظاهرات بیش از هشتادهزار نفر شرکت کرده‌اند. شیلی دارای پرهزینه ترین دانشگاه‌ها و مدارس در جهان به‌شمار می رود. این عامل باعثشده است تا از سال ۲۰۱۱ تا کنون این کشور صحنه تظاهرات‌های گوناگون باشد. در این درگیری نیز همچون درگیری های گذشته میان پلیس و دانش‌آموزان، نیروهای پلیس از آب پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. کارشناسان معتقدند که این اقدامات از عدم اشاره سباستین پینیرا، رئیس جمهور شیلی در کنگره ملی به مشکلات دانش‌آموزان و دانشجویان در چند ماه اخیر نشات گرفته است. طی چند هفته اخیر دانش‌آموزان و دانشجویان اقدام به محاصره دانشگاه‌ها و مدارس کرده‌اند. تا به امروز توانسته‌اند بیش از ۱۵ دانشگاه و همچنین ۳۰ مدرسه را اشغال کنند. /