بر اثر تیراندازی در شهر سنت لوئیس در ایالت میسوری آمریکا، دست کم چهار نفر کشته شدند.
شبکه های تلویزیونی آمریکا اعلام کردند که این حادثه بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی داخل ساختمانی اداری در مرکز سنت لوئیس روی داد. به دنبال این حادثه پلیس اقدام به تخلیه این ساختمان کرد و سه نفر در این زمینه بازداشت شدند ولی گفته می شود که عامل تیراندازی هنوز آزاد است. تا کنون علت وقوع این حادثه و انگیزه عامل یا عاملان آن مشخص نشده است. ناامنی و خشونت با استفاده از سلاح گرم معضلی است که جامعه آمریکا همواره از آن رنج می برد و دولت مردان این کشور مدعی تامین امنیت و حقوق شهروندی، تا کنون از حل آن عاجز مانده اند. پیش از این نیز در رویدادی دیگر که آمریکا را در شوک فرو برد، روز دوشنبه(۲۶فروردین ماه ۱۳۹۲) انفجار دو بمب در نزدیکی خط پایان رقابت های دوی ماراتن منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر و وحشت و ارعاب در آمریکا شد. پس از آن در فاصله کمتر از سه روز از وقوع دو انفجار مذکور در مسابقات دوی ماراتن بوستون آمریکا که به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۱۸۰ نفر دیگر انجامید، کشته شدن یک افسر پلیس بر اثر تیراندازی فردی مسلح در دانشگاه مشهور ام. آی. تی در بوستون بازهم خبر ساز شده بود. کشتار متعدد دانش آموزان مدارس، کشتار تماشاگران سینما هنگام تماشای فیلم و موارد دیگر وقوع جنایت با استفاده از سلاح گرم، باعثشده است که جنایت از این نوع در آمریکا به امری معمول تبدیل شود.