شورای عالی صدور فتوای سوریه، دفاع از این کشور را واجب عینی برشمرد.
شورای عالی صدور فتوای سوریه با صدور بیانیه ای، آحاد ملت سوریه را به انجام فریضه دفاع از وطن و پیوستن به ارتش این کشور دعوت کرد. این شورا، حملات علیه سوریه را ناشی از مواضع این کشور در آزادی تصمیم گیری های ملی و کرامت انسانی و مقاومت در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی و سیاست های توسعه طلبانه این رژیم دانست. در بیانیه ریاست شورای عالی صدور فتوای سوریه آمده است: هدف از حملات اخیر علیه سوریه تجزیه این کشور است، همان اقدامی که در برخی از کشورهای دیگر انجام شده است. همه مردم سوریه باید در کنار ارتش برای مبارزه با گروه های مسلح بایستند و از کرامت وطن دفاع کنند و این یک وظیفه شرعی است. شورای عالی صدور فتوای سوریه، تاکید کرد: دفاع از سوریه و مردم این کشور یک واجب شرعی است که علاوه بر مردم سوریه، همه کشورهای عربی و اسلامی نیز باید به آن عمل کنند. این شورا به مردم سوریه درباره رویارویی با ارتش و نیروهای مسلح هشدار داد و اعلام کرد مشارکت در تضعیف قدرت ارتش سوریه و مقاومت و مبارزه آنها ضد صهیونیسم یک خیانت محسوب می شود. از سوی دیگر، " هیثم المناع " رئیس هیات هماهنگی ملی مخالفان سوریه نیز گفت: هر گلوله ای که در سوریه شلیک شود، راه حل سیاسی و گفتگو را هدف قرار داده است. مناع در سفر به سوریه گفت: آنچه در سوریه روی می دهد، "جنگ" است، نه "انقلاب". وی هرگونه پیشرفت درخصوص توقف اقدامات خشونت بار و دستیابی به راه حل سیاسی با هدف تشکیل دولت انتقالی را در شرایط کنونی سوریه بعید دانست. المناع همچنین امکان یکپارچه شدن گروه های مخالف سوری در داخل و خارج از کشور را رد و تصریح کرد: عده ای از عناصر افراطی جنگ را هدایت می کنند و اجازه نمی دهند که مذاکره صورت گیرد. المناع با بیان این که اتحادیه عرب از عمق و حقیقت اوضاع سوریه مطلع نیست، به وجود تحول آشکار در سیاست آمریکا در رابطه با راه حل مذاکره اشاره کرد