دبیرکل حزب الله لبنان امروزدر مراسم روز "مجروح" سخنرانی می کند سخنرانی سید حسن نصرالله ساعت 5 به وقت بیروت آغاز می شود.